REFORMASI BIROKRASI MAN LUMAJANG

logo

Tahun pelajaran baru 2015-2016 adalah akhir jabatan wakil kepala dan seluruh pembina di MAN Lumajang, dan sekaligus wajah-wajah baru mengisi pos-pos tersebut. Berikut pejabat baru MAN Lumajang:
Waka Kurikulum : Dra. Khotimah
Waka Kesiswaan : Wahid Hasyim, S.Pd
Waka Humasy : Dra. Mas’illah
Waka Sarana : M. Mujibud Dakwah, S.Pd
Ketua PRODISTIK: Edi Nanang Sofyan Hadi, S.Pd
Ketua LPBA: Drs. H. Zainal Arifin, M.A
Kepala Lab. Agama: Ahmad Munir Saifullah, M.Pd.I
Bendahara Madrasah: Qodiriyah, S.Pd
Pembina Koperasi : Sucik Isnawati, S.Pd
Pembina UKS: Nanang Wahyudi, S.Pd
Pembina OSIS: Yuniar Eka, S.Pd
Pembina PMR: Yulia Rahmawati, S.Pd
Pembina DA : Rokhmad, MA
Pembina Tatib: Abdul Malik, SH; Drs. Roehadi S, S.Pd; Sapta M. Sholeh, S.Pd; Hj. Siti Uje, S.Ag; Farida R, S.Pd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>